Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) ka zbuluar një skandal ku dhjetëra pacientë me Leucemi Limfoide Kronike (LLC) nuk po marrin medikamentin jetësor Ibrutinib 140 mg që prej shtatorit. Ky medikament, pjesë e listës së barnave të rimbursueshme që nga viti 2018, u ndërpre për pacientët që kanë kaluar dy vite trajtimi, për shkak të paqartësive në protokollin e përdorimit. Protokolli aktual është kontradiktor, duke lejuar trajtimin pa afat deri në përparimin e sëmundjes, por njëkohësisht duke kufizuar përdorimin në 18-24 muaj.

Shefi i Shërbimit të Hematologjisë, Arben Ivanaj, ka kërkuar përsëritësisht heqjen e kufizimit kohor, por pa sukses. KLSH ka kërkuar rifillimin e menjëhershëm të trajtimit dhe ndryshimin e protokollit, duke miratuar përdorimin e Ibrutinib pa afat për pacientët me LLC. Ndërprerja e trajtimit mund të ketë favorizuar spitalet private, ku pacientët janë detyruar të kërkojnë ndihmë.