Shqipëria brenda këtij viti do të bëjë transparente llogaritë bankare për të paktën 82 vende të botës të cilat kanë rënë dakord të shkëmbejnë informacion, me qëllim që të ulin evazionin fiskal. Administratat tatimore të këtyre vendeve do të japin e marrin informacion për llogaritë bankare të shqiptarëve dhe huajve.

Lista e vende u publikua sot në Fletoren Zyrtare, ndërkohë që bankat kanë nisur prej muajsh marrjen e informacionit tatimor për klientët me një formular të posaçëm.

Më pas, çdo institucion financiar raportues në Republikën e Shqipërisë i raporton Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve informacionin mbi llogarit e raportueseje, sipas shtojcës IV bashkëlidhur “Metodat e transferimit të të dhënave nga institucionet financiare të detyruar për të komunikuar me administratën tatimore, në kuadër të shkëmbimit automatik të informacionit të llogarive financiare”.

Autoriteti kompetent, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, shkëmben me administratat e tjera tatimore informacionin e marrë nga institucionet financiare raportuese, nëpërmjet sistemit CTS. Ky sistem, i cili aksesohet kundrejt një tarife vjetore, do të mundësojë transmetimin/pranimin e mesazheve dhe të integrimin me sistemet e autoriteteve të tjera tatimor.

Çdo institucion financiar raportues duhet të raportojë tek administrata tatimore informacionin në lidhje me secilën llogari të raportueshme emrin, adresën, juridiksionin e rezidencës, datën dhe vendin e lindjes (në rastin e një individi) të secilit person të raportueshëm që është mbajtës i llogarisë.

Vendet nënshkruese ose ndryshe të quajtura Grupi i Adaptuesve të Hershëm, duke ditur se evazioni tatimor mund të trajtohet në mënyrë efektive vetëm në nivel global, janë angazhuar nëpërmjet marrëveshjes për miratimin e një standardi të vetëm e të ri global, për shkëmbimin automatik të informacionit të tatimpaguesit dhe zbatimin e njëjtë dhe efektiv të këtij standardi;

Sipas standardit të ri global, një gamë e gjerë e informacionit do të shkëmbehet mbi llogaritë offshore, duke përfshirë bilancet e llogarive dhe të pronësisë, e cila do të bëjë të mundur parandalimin e evazionit fiskal dhe trajtimin e mashtrimit fiskal. Kjo pasi, veprimtaria e evazorëve jo vetëm zvogëlon të ardhurat publike, por dhe dobëson besimin në drejtësinë e sistemit tatimor, si dhe rrit barrën mbi tatimpaguesit e ndershëm” thuhet në relacion.

Lista e 82 shteteve

Shqipëri

Argjentinë

Andorra

Australi

Austri

Antigua & Barbuda

Azerbajxhan

Belgjikë

Bulgari

Brazil

Barbados

Kolumbia

Kroaci

Qipro

Republika Çeke

Kanada

Kili

Kinë

Ishujt Cook

Kosta Rika

Danimarkë

Ekuador

Estoni

Ishujt Faroe

Finlandë

Francë

Gjermani

Gjibraltar

Greqi

Guernsey

Greenland

Grenada

Hungari

Hong-Kong (Kinë)

Islandë

Indi

Irlandë

Isle of Man

Itali

Izrael

Indonezi

Japoni

Jersey

Kazakistan

Kore

Letoni

Liberi

Lihtenstein

Lituani

Luksemburg

Maltë

Meksikë

Malajzi

Mauritius

Monako

Marok

Holandë

Norvegji

Zelandë e Re

Nigeri

Oman

Poloni

Portugali

Pakistan

Panama

Rusia

San Marino

Seychelles

Sllovakia

Sllovenia

Afrika e Jugut

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Spanjë

Suedi

Arabia Saudite

Singapori

Zvicra

Turqi

Turks and Caicos islands

Mbretëria e Bashkuar

Uruguai